Tentang Kami

Assalamualaikum wr. wb

Agama Islam sebagai agama yang sempurna yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saaw, mengajarkan kebenaran Islam kepada umatnya. Dan umat yang ditinggalkan nabi ini, agar selalu berusaha untuk mencari dan mengkaji kebenaran tersebut. Kami Cahaya Islam, berusaha menggali kemurnian ajaran Islam yang berasal dari sumbernya. Dan memberikan nuansa kajian keilmuan Islam. Disini, Cahaya Islam juga secara terbuka menerima kritikan, saran dan komentar tambahan yang secara langsung dialamatkan pada tulisan tersebut. Alhasil, semoga kajian ini bermanfaat bagi kemajuan riset pendidikan Islam.

Wassalam.